POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl w Mieście Ostrów Wielkopolski

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy konsultacjejst.pl znajdujących się pod adresem https://ostrow.konsultacjejst.pl/ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: Rozporządzenie 2016/679.

2. W celu skorzystania z platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu oraz aktywne konto na platformie konsultacjejst.pl (z wyjątkiem Budżetu Obywatelskiego oraz wypełniania ankiet w Konsultacjach Społecznych). Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge.

3. Platforma konsultacjejst.pl ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto Ostrów Wielkopolski w szczególności uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, które są zainteresowane podejmowanymi działaniami przez administrację oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego.

4. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z siedzibą przy al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Pana Tomasza Kuśnierczaka, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

6. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz, że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Miasto Ostrów Wielkopolski. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 litera e Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w przypadku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

8. Jeśli korzysta Pan/Pani z modułu Budżetu Obywatelskiego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 litera e Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym administrator może przetwarzać dane osobowe w przypadku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

9. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku niepodania danych nie będzie Pan/Pani mógł/mogła wziąć udział w Konsultacjach Społecznych przeprowadzanych przez Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego.

11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne organizacje, którym Administrator może ujawnić Pani/Pana dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Administratora danych w świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).

12. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi u Administratora Danych.

14. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

15.Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

1.W ramach Platformy Konsultacji Społecznych, dostępnej pod adresem https://ostrow.konsultacjejst.pl/, stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

2.Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer oraz czas przechowywania. Mogą być one odczytywane przez naszą stronę, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (Facebook).

3.W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe.

4.Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub też innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)możliwości logowania się – wykorzystywane są podczas uwierzytelniania użytkowników (kjst_participant_auth_token_) – jest to cookie niezbędny do poprawnej sesji logowania;

b)zbierania informacji o wyświetlaniu kontrastowym stronie – w tym celu wykorzystywane jest cookie Style (niezbędny);

c)zbierania informacji o dokonanym wyborze przez użytkownika – w tym celu wykorzystywany jest cookie Gdpr (niezbędny);

d)zbierania informacji o śledzeniu wizyt na stronach internetowych – w tym celu Administrator korzysta z cookie/facebook/_fbp/ (dobrowolny);

e)określania rozdzielczości ekranu - w tym celu wykorzystywany jest cookie/facebook/wd/ (dobrowolny),

6.Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystanie cookies przy przeglądaniu strony internetowej – należy zmienić ustawienia w wyświetlanym panelu.

7.Informujemy, że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2021r.