KONSULTACJE SPOŁECZNE W OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Witamy na platformie Konsultacje społeczne. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia - miej wpływ na to co się dzieje w Twojej gminie

Zobacz szczegóły

Szanowni Mieszkańcy

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Sporządzane jest dla całego jej obszaru, określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Naszym celem jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat polityki przestrzennej gminy, podniesienie wiedzy mieszkańców na temat możliwości udziału w jej tworzeniu, jak również pozyskanie opinii różnych grup interesariuszy na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Chcemy, by mieszkańcy aktywnie włączyli się w proces tworzenia nowego studium co umożliwi osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych.

Konsultacje społeczne